Nabídka služeb

Diagnostika stavebních konstrukcí

Diagnostika jednotlivých konstrukcí:

 • Konstrukce z prostého betonu
 • Železobetonové konstrukce
 • Cihelné konstrukce
 • Dřevěné konstrukce
 • Ocelové konstrukce

Stavebně technické průzkumy

Průzkumy staveb a objektů všech typů:

 • Rodinné a bytové domy
 • Lázeňské domy, hotely a rekreační areály
 • Kostely, kláštery a památkově chráněné budovy
 • Výrobní haly
 • Výrobní areály
 • Vodní díla
 • Mostní konstrukce
 • Opěrné zdi
 • ČOV a vodní nádrže
 • Komínová tělesa
 • Chladící věže

Návrhy sanací stavebních konstrukcí

Zpracování sanačních projektů, včetně postupu prací, charakteristik navržených sanačních materiálů, uvedení referenčních sanačních materiálů a vypracování a zajištění kontrolně zkušebních plánů.

Statika staveb

Statické posouzení jednotlivých konstrukcí a objektů jako celku, včetně speciálního zakládání.

Projektové práce

Vypracování projektové dokumentace všech stupňů, včetně rozpočtů, výkazů výměr stavebních prací a zpracování plánů BOZP.

Vypracování odborných a soudně znaleckých posudků

Komplexní řešení problematiky panelových budov

Inženýrská činnost

Zajištění kontrolně zkušebních plánů, zajištění stavebního dozoru investora, zajištění autorského dozoru, provedení pasportizace objektů, činnost koordinátora BOZP na stavbě. Vyřízení povolení všech stupňů (inženýrské sítě, požární zprávy, plány BOZP, dopravní opatření atd.).

Stavební laboratoř

Destruktivní zkušebnictví:

 • stanovení krychelné pevnosti betonu v tlaku
 • stanovení pevnosti betonu v tahu za ohybu
 • stanovení konzistence betonu
 • chemický rozbor betonu
 • stanovení pevnosti cihel v tlaku a tahu
 • stanovení pevnosti zámkové dlažby
 • stanovení pevnosti ocele v tahu
 • stanovení zrnitosti kameniva
 • zjištění pevnosti malty v tlaku
 • jádrové vývrty

Nedestruktivní zkušebnictví:

 • přídržnosti povrchových vrstev materiálů
 • přilnavost povrchových vrstev materiálů
 • povrchová pevnost materiálů
 • zjištění pevnosti malty ve zdivu
 • stanovení povrchové vlhkosti materiálů
 • endoskopický průzkum
 • nalezení umístění a profilů výztuže v betonových konstrukcích
 • stanovení karbonatace betonu
 • mykologický rozbor dřevěných konstrukcí

Provádění speciálních sanačních prací

 • sponování konstrukcí
 • utěsnění konstrukcí
 • injektáž konstrukcí a základů
 • zesilování konstrukcí pomocí uhlíkových lamel
 • sanace kamenných a betonových opěrných zdí
 • průzkum a oprava konstrukcí pomocí horolezeckých technik
 • průzkum konstrukcí pomocí potápěčských technik

Odborná prohlídka domů a nemovitostí

 • Chcete-li výhodně koupit rodinný dům nebo jinou nemovitost,provedeme pro Vásodbornou prohlídkustavebního stavu objektu.V případě poškození nebo poruch Vám doporučíme jakým způsobem bude nutné objekt opravit a zároveň stanovíme cenu,kolik případná oprava bude stát.Tato služba Vám pomůže optimálně stanovit cenu, za kterou chcete nemovitost koupit.