Aktuální projekty

Opěrné zdi:

Svah Ondříčkova ulice, Karlovy Vary

OZ Bezručova ulice, Karlovy Vary

152/16 – I/20 Opěrné zdi mezi Cihelnami a Bečovem  -  OZ Kfely

152/16 – I/20 Opěrné zdi mezi Cihelnami a Bečovem -  OZ Ležnička

Svah mezi Mincovní a Svojsíkovou, Jáchymov

OZ u kostela Máří Magdalény

OZ U Spořitelny 2, Karlovy Vary

Sanace svahů a skalních masivů podél silnice I/6 Bochov – Karlovy Vary

Opěrná zeď Mincovní, lokalita 28, Jáchymov

Opěrná zeď Krásný Les – Osvinov

Opěrná zeď Ondřejská, Karlovy Vary

Opěrná Zeď, nemocnice Sokolov

Svah , Jakubov

Svah Švermova ulice, Nejdek

Svah, Ondříčkova ulice, Karlovy Vary

Mosty:

Nejdek,  most na vlečkou do Metalisu – demolice

Nejdek,  most na vlečkou do Metalisu – ulice Žižkova

Škvárový most

Lávka pro pěší, Kyselka

Ocelová lávka Vysoký Kámen

Rampa, Severka, Karlovy Vary

Most přes Hamerský potok, Jindřiš

Sokolov – Citice, narušení mostu  ev. č. 21026-9 po nárazu

Most v Suché u Deverů, Nejdek

Most přes Kamenici v obci Žďár u Obecního úřadu

Most přes Nežárku v obci Horní Lhota

Most ev. 55-075, Poštorná

Most ev. č. 40832-2, Kravsko - průtah

Chladící věže, ČOV, betonové konstrukce

Silo v Nebanicích

Silo v Horažďovicích

Kolektor, Chodov

Vřídelní kolonáda, Karlovy Vary

Objekty:

Alžbětiny Lázně – stavební a zdravotní stav konstrukcí krovu, střechy

Louny, Jakoubkova 119 -  stavební a zdravotní stav konstrukcí krovu

Lidový dům Stará Role - stavební stav nosných konstrukcí

Mercedes Benz, Jenišov – založení objektu, reklamní pylony

Elektroporcelán Merklín - stavební stav nosných konstrukcí

Loket, Nádražní 270/19 - demolice

VLNAP – vrátnice

I.P. Pavlova 28 – stavební a zdravotní stav konstrukcí krovu

I. P. Pavlova 26 – stavební stav nosných konstrukcí

Šatny a sociální zařízení, Tribuna, věž z hlavního vchodu,  areál AC Start, Karlovy Vary

Objekt Kynšperk nad Ohří, ulice Chebská č. p. 797, jihovýchodní část účelové stavby

Stavební stav rodinného domu Pivovarská 108, Toužim

Moskevská 30, Karlovy Vary

Spojovací krček, Klášterec nad Ohří

Objekt „LD Myslivna“ Karlovy Vary

Altán A. Kleina, Karlovy Vary

BD U Porcelánky, Loučky

ZŠ Šmeralova, Karlovy Vary

RD Nebanice

Autorský a technický dozor:

152/16 – I/20 Opěrné zdi mezi Cihelnami a Bečovem  -  OZ Kfely

152/16 – I/20 Opěrné zdi mezi Cihelnami a Bečovem -  OZ Ležnička

OZ Jakubov

OZ Chyše

OZ Mincovní, lokalita 28, 1. etapa, Jáchymov

OZ Svojsíkova Cesta, lokalita 31, Jáchymov

OZ Mincovní – Svojsíkova Cesta, lokalita 30, Jáchymov

OZ Lidická, lokalita 20, Jáchymov

OZ Malá Žižkova, lokalita 13, Jáchymov

Dům pro seniory, Loket

Vodní díla

VT Bublava, Kraslice – nábřežní zdi

VT Bílá Bystřice, Pernink  – nábřežní zdi

Jez ve Slapanech

Přeliv rybníka Nová Role

Znalecké posudky

Nové Městečko u Nečtin

BD Dr. Koubka 7, Karlovy Vary

OZ 170/44, Doubí

Tenisové kurty, Františkovy Lázně