KANCELÁŘ STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.

Naše společnost byla založena již v roce 1998. Nosným programem společnosti je speciální oblast stavební činnosti v oborech: statika, diagnostika a průzkum staveb a stavebních konstrukcí, projektování staveb, návrhy sanací a speciálních oprav konstrukcí, komplexní inženýrská činnost a zkoušení stavebních materiálů. V uvedených oborech se věnujeme pozemním stavbám a to jak stavbám malého rozsahu, např. rodinných domů nebo bytových a panelových domů, tak rozsáhlým průmyslovým a výrobním komplexům, vodním dílům, speciálním inženýrským dílům (komíny, chladící věže, ČOV, vodní nádrže, opěrné zdi atd). V celém uvedeném sortimentu zajišťujeme komplexní statické výpočty a posouzení, včetně zakládání staveb.

K zajištění kvalitního a kompletního servisu využívá společnost projektový ateliér a vlastní stavební laboratoř. Veškerá činnost společnosti probíhá pod vedením autorizovaných inženýrů v oboru diagnostika a zkoušení staveb, statika stavebních konstrukcí a soudního znalce se specializací „Poruchy a sanace betonových, železobetonových a zděných konstrukcí“.

NAŠE PROJEKTY

Dalniční most Březová Březová přehrada Kadaňský stupeň